Какво следва да правим, когато избираме бърз кредит?

Винаги вниматено четете всички условия по договора, особено тези с малкия шрифт, и се уверете, че сте разбрали на каква сума точно ще възлиза финално дължимото по кредита, както и коя е точната дата, на която то трябва да се изплати. Това ще ви помогне да се уверите, че едно споразумение ви устройва или пък не, както и ще знаете кога точно трябва да изплатите задължението си.

На всяка цена избягвайте да изполвате услугите на няколко кредитора едновременно

Може да съществуват множество причини, поради които ще изполвате услугите на няколко кредитора наведнъж, но истината е, че това може да се окаже незаконна и изцяло неподходяща практика. За начало, трябва да подсигурите единствено един кредит с месечното си възнаграждение, защото всяка друга практика е незаконна. Да не говорим и че по този начин можете да се вкарате в много порочна практика, която значително да влоши и без това нестабилното ви финансово положение, тъй като ще ви се натрупа непосилна за погасяване сума от вноски, които ще трябва да правите.

По аналогичен начин не е никак добро решение да вземете кредит от друг кредитор, за да погасите дълга си към кредитора, чиито услуги понастоящем ползвате. Въпреки, че на практика това не е нелегално, счита се за доста неподходящо, имайки се предвид факта, че един потребител трябва да има само един съществуващ активен кредит. И отново – по този начин няма да се отървете от дълговете си, особено като се има предвид, че погасяването на един кредит чрез вземане на друг кредит няма шанс да реши финансовите ви проблеми, които са наложили първоначалната ви нужда да вземете заем. И ето това е пример как постоянното вземане на кредити може да ви доведе до една постоянна финансова нестабилност.

Изводи

Докато бързите кредити са много полезни при спешни случаи и непредвидени събития, задължения на потребителя е да осъзнае това и да ги изполва само когато наистина се нуждае от тях. Да се обърне внимание на това какви са условията по кредита и какви са лихвите му е от първостепенно значение, за да сте сигурни, че наистина искате да се възползвате от този кредит, че той ще пасне на нуждите ви и най-вече – за да сте сигурни, че ще успеете да върнете парите навреме. Без да сте спазили тези условия, рискувате да затънете в дългове.

Откъде да започнем да анализираме ситуацията при нужда от бърз кредит?

Започнете от идентифицирането на причините защо точно имате нужда да вземете бърз кредит. И добре си помислете дали взимането на бърз кредит,с изключително високи лихви, би бил най-удачния вариант за вас. Докато бързите кредити могат да бъдат много полезни когато ви се наложи да направите някоя непредвидена и непланирана покупка или да ви предложат краткосрочно решение на финансови затруднения, бързите кредити са изключително неподходящи ако искате да ги използвате,за да платите месечните си сметки за храна или за комунални услуги. Ако ги използвате по тези причини, рискувате да не успеете да погасите кредита си навреме (или изобщо да не го изплатите) или пък да се наложи да вземете още заеми веднага щом сте изплатили първоначалния си кредит.

Обърнете внимание на детайлите: можете ли да си позволите да заплатите лихвата по бързия кредит?

Този клип много може да ви помогне във взимането на най-подходящо решение.

Проблемът с лихвата е от изключителна важност, и въпреки, че много щати са въвели таван на лихвите и максимум суми по кредита, които подлежат на връщане, няма закон, който да е общовалиден за САЩ и който да осигурява регулация на този тип кредити. Като имате предвид този факт, трябва да сте наясно и че нивата на лихвите по бързите кредити могат много да варират, в зависимост в кой щат живеете, започвайки от приблизително 273% и нараствайки още повече, в зависимост от индивидуалните условия, които предлага конкретният кредитор, както и от продължителността на споразумението ви с кредитора. Затова е много важно първо да сте наясно с тези обстоятелства и едва след това да вземете решение дали ще се възползвате от бърз кредит или не, трябва да калкулирате колко точно ще се наложи да върнете и да се уверите, че ще можете да си позволите да върнете цялата сума накрая.

Според сайта creditcards.com, средната годишна лихва в проценти върху една кредитна карта е 13%, а сп. Wall Street Journal споделя, че стандартно, обикновените банкови кредити имат лихва в размер на 39%. Огромната амплитуда в нивата на лихвите по бързите кредити може да ви затрудни да калкулирате колко то чно ще трябва да върнете, както и може да направи самото връщане на кредита една много трудна, понякога непосилна задача.